Novosti Komore

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora se zauzima za zelenu budućnost: samo 0,4 t CO2e po zaposleniku

14/03/2024

Izračun ugljikovog otiska prvi je korak neophodan za definiranje Strategije upravljanja ugljikovim otiskom s prijedlogom mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Stoga smo, kao dio naše predanosti zaštiti okoliša i s ciljem poduzimanja sljedećih koraka potrebnih za uštedu energije, odlučili po prvi puta izračunati naš CO2-otisak za 2023. godinu. Evo rezultata:

Ugljikov otisak izračunat je prema Greenhouse Gas Protocolu i normi ISO 14064-1:2018. U sklopu izrade Studije uključene su direktne emisije nastale izgaranjem goriva u nepokretnim i pokretnim energetskim izvorima te emisije zbog gubitaka radne tvari u fugitivnim izvorima (Opseg 1), kao i indirektne emisije koje nastaju izvan lokacije na kojoj Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora ima svoje sjedište, a povezane su s potrošnjom električne energije (Opseg 2).

Emisija stakleničkih plinova iz aktivnosti Opsega 1 i 2 u 2023. godini iznosila je 5,8 t CO2e. Promatrajući emisije u 2023. godini iz aktivnosti Opsega 1 i 2, doprinos emisiji stakleničkih plinova imale su emisije zbog potrošnje električne energije (37,3 %), zatim emisije iz pokretnih izvora (25,2 %), emisije iz fugitivnih izvora (23,0 %) i emisije zbog potrošnje toplinske energije (14,4 %). Procijenjena nesigurnost izračuna emisija stakleničkih plinova iznosila je 6,06 % u 2023. godini te uzimajući u obzir tu nesigurnost izračuna emisija mogla bi biti 6,06 % manja ili veća, odnosno iznositi između 5,49 t CO2e i 6,20 t CO2e.

U prosjeku svaki zaposlenik Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore uzrokuje 0,4 t CO2e, što je znatno ispod prosjeka EU koji je 0,8 t CO2e u uslužnom sektoru. Ovo je dodatna motivacija za daljnje smanjivanje emisija i slanje snažnog signala partnerima i kupcima da zajedno stvorimo održiviju budućnost.

To be continued…