Government Affairs

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora svojim članovima nudi mogućnost sudjelovanja u tematskim radnim skupinama.

© Getty Images/shironosov

Radne skupine

Glavni cilj radnih skupina je promicanje zajedničkih interesa, razmjena mišljenja, znanja i najboljih praksi te iniciranje rasprava, okruglih stolova ili drugih događanja povezanih s temom radne skupine.

Dodatno, radne skupine nastojat će razvijati dijalog i raspravljati o mogućim područjima suradnje s vladinim institucijama i drugim relevantnim akterima iz područja rada radne skupine.

Dnevni red predlažu i utvrđuju članovi radne skupine na vlastitu inicijativu. Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska pruža administrativnu podršku u radu radne skupine.

Svi sastanci i rasprave unutar radnih skupina odvijaju se uz poštovanje važećeg Poslovnika o radu radnih skupina u okviru Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore.

Radna skupina o održivosti

Novoosnovana radna skupina o održivosti osigurat će platformu za promicanje razmjene mišljenja i najboljih praksi među tvrtkama članicama i razvijanje zajedničkih stajališta i prioriteta na području održivog razvoja.

AHK Hrvatska nudi mogućnost svojim članicama da rade zajedno te je otvorena svim članicama Komore. Prednost sudjelovanja u radnoj skupini je dijeljenje znanja, praktičnih informacija i primjera dobre prakse u području održivih politika, a također služi kao komunikacijski kanal prema Vladinim institucijama. AHK osigurava okvir i pruža tehničku podršku za radne skupine.

 • 11.10.2022. - Kick-off sastanak
 • 22.11.2022. – Sastanak radne skupine
 • 25.1.2023. – Sastanak radne skupine
 • 23.3.2023.  – Sastanak radne skupine
 • 8.5.2023. –  gostovanje gđa. Ana Zorić, ravnateljica Uprave, Ministarstvo financija RH

14.6.2023. – gostovanje dr. Rainer Kambeck, voditelj Odjela, Njemačka industrijska i

U radu radne skupine o održivosti sudjeluju članovi kako slijedi:

 • Aion d.o.o.
 • Alpha Capitalis d.o.o.
 • Altpro d.d.
 • Auto Hrvatska d.d.
 • BASF Croatia d.o.o.
 • Connected devices d.o.o.
 • Eos-Matrix d.o.o.
 • Haix Obuća d.o.o.
 • Henkel Croatia d.o.o.
 • HIPP Croatia d.o.o.
 • Horváth & Partners Manag. Consultants
 • Klaster „Inteligentna energija“
 • Merck d.o.o.
 • MSG Global Solutions d.o.o
 • Net. Studio Aranea d.o.o
 • Nokia Solutions and Networks d.o.o.
 • Odvjetnički ured Banić
 • Odvjetnički ured Delišimunović
 • Odvjetnički ured Kovačević Prpić Simeunović d.o.o.
 • Raiffeisen Bank d.d.
 • SAP d.o.o
 • Siemens d.d. Hrvatska
 • Siemens Energy d.o.o.

Promatrači:

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Sastanci s predstavnicima Vladinih institucija i ostalim organizacijama

 • 28.3.2022. – 28.3.2022. - Posjet i sastanak s predsjednikom Vlade RH, mr.sc. Andrejem Plenkovićem
 • 21.4.2022. – Sastanak sa županom Dubrovačko-neretvanske županije
 • 2.12.2022. – Sastanak s državnim tajnikom u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja RH, g. Hrvojem Bujanovićem
 • 8.12.2022. – Sastanak s Voditeljom Predstavništva Europske komisije u RH, g. Ognianom Zlatevom
 • 20.2.2023. – Sastanak s ministricom poljoprivrede RH, mr.s.c. Marijom Vučković
 • 28.2. 2023. – Sastanak s ministrom financija RH, izv.prof.dr.sc. Markom Primorcem
 • 28.2.2023. – Sastanak s direktoricom Hrvatske udruge poslodavaca, gđom Irenom Weber

Stajališta

 • „Zajednička izjava četiri gospodarska udruženja o najavi uvođenja poreza na dodatnu dobit na industrije izvan energetskog sektora“, 29.11.2022. (Statement)

Njemačko-hrvatska komora i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)

Njemačko-hrvatska komora aktivno podupire taskforce OECD-a: „Advancing the Strategic Framework for the Promotion and Facilitation of Private Investment in Croatia”