Izvozna inicijativa "Tehnologije za zaštitu okoliša"

Kao partnerica izvozne inicijative "Tehnologije za zaštitu okoliša" Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora promiče njemačka iskustva i tehnologije za zaštitu okoliša te održivo gospodarstvo.

© iStock.com/DmitriMaruta

Bavite se tehnologijama za zaštitu okoliša? Aktivni ste u područjima kružnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom te gospodarenja otpadnim vodama ili održive mobilnosti? Izvozna inicijativa Tehnologije za zaštitu okoliša tvrtkama i istraživačkim ustanovama nudi informacije i mogućnosti ulaska na međunarodna tržišta.

Zaštita okoliša, klime i resursi ključni su globalni izazovi našega doba. Upravo su zemlje u razvoju i zemlje u tranziciji one koje se bore s onečišćenjem zraka, otpadnih voda, tla, nedostatkom vode kao i stalno rastućim količinama otpada. Zelene tehnologije, procesi i proizvodi, doprinose savladavanju navedenih izazova. Njemačke tvrtke u navedenim su područjima izrazito razvijene te su u mogućnosti posegnuti za velikim znanjem i iskustvima. U okviru izvozne inicijative Tehnologije zaštite okoliša Saveznog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost (BMU), pokrenute 2016. godine, se Udruženje njemačkih industrijskih i trgovinskih komora (DIHK) zajedno s Njemačkim vanjskotrgovinskim komorama (u nastavku: Komore) u brojnim zemljama, u sklopu projekta Chambers for GreenTech, zalaže za poboljšanje njihovih ekoloških uvjeta. Njemačkim se tvrtkama za zaštitu okoliša, umrežavanjem, istodobno olakšava ulazak na tržište. Inicijativa tvrtkama, istraživačkim ustanovama usmjerenih na praksu te stručnjakinjama i stručnjacima koji pokazuju interes za međunarodna tržišta i globalno učenje nudi brojne poveznice te upotpunjuje postojeće ponude za informacijama i poslovna putovanja.

Cilj projekta

Cilj izvozne inicijative je širenje njemačkih tehnologija i iskustava zaštitite okoliša te podržavanje održivog gospodarskog razvoja diljem svijeta. U suradnji s dionicima zemalja partnera kane se na što konkretniji način ograničiti problemi zaštite okoliša, pristupi rješavanju istih te potrebe za podrškom kako bi se ciljano mogle pronaći prikladne njemačke tvrtke i istraživačke ustanove. Cilj je poboljšanje životnih uvjeta prijenosom znanja u područjima zaštite okoliša i klime te učinkovitim korištenjem resursi. Namjera je istodobno omogućiti njemačkom sektoru zelenih tehnologija da se predstavi na međunarodnom tržištu.

Sudionici projekta

Vanjskotrgovniske komore (AHK) utvrđuju projektne ideje koje su specifične tematike te karakteristične za određenu zemlju. U uskoj će se suradnji s registriranim Udruženjem njemačkih industrijskih i trgovinskih komora (DIHK), mrežom Komora i 79 industrijskih i trgovinskih komora u Njemačkoj umreživati akteri, razvijati te provoditi projektni koncepti. Rezultati i stečene mogućnosti utjecat će na njemačko poduzetništvo te će biti iskorišteni za njemački sektor zelenih tehnologija. Projektni tim tvrtke DIHK poslovne usluge d.o.o. po nalogu Saveznog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode, graditeljstvo i nuklearnu sigurnost (BMU) koncepcionalno, sadržajno i administrativno nadzire i upravlja projektima Komora pod naslovom Chambers for GreenTech te radi na izgradnji čvrste mreže partnera iz područja gospodarstva, istraživanja i udruga.

Uloga njemačkih vanjskotrgovinskih komora

Njemačke vanjskotrgovinske komore svojim su mrežama i stručnim znanjima u odgovarajućoj zemlji mjesto prvog kontakta za tržišni razvoj i potencijale u inozemstvu. To je prvenstveno slučaj na rastućem tržištu tehnologija zaštite okoliša. Komore, poticanjem projekta Saveznog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode, graditeljstvo i nuklearnu sigurnost (BMU), pripremaju informacije o hitnim problemima zaštite okoliša u području kružnog gospodarstva te gospodarenja otpadnim vodama kao i održive mobilnosti. Stvaraju mreže sa središnjim akterima iz politike, uprave i gospodarstva te ih preko radionica povezuju s odgovarajućim njemačkim stručnjakinjama i stručnjacima. Na taj bi način trebali nastati primjeri dobre prakse kao i stabilne suradnje koje će u idealnom slučaju nadopuniti i ojačati poticajne aktivnosti Savezne vlade, posebice kroz programe poticanja izvoza Saveznog ministarstva gospodarstva i zaštita klime. Dosad se u 12 zemalja, a do kraja 2019. njima se pridružuje još njih 11, potiče provođenje projekata Komora koji bi trebali poboljšati okvirne uvjete zaštite okoliša te izvozne mogućnosti za zelene tehnologije Made in Germany.

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora kao dio inicijative

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora projektna je zemlja u izvoznoj inicijativi Tehnologije zaštite okoliša za godine 2018./2019., a teme kojima će se baviti su gospodarenje otpadom i kružno gospodarstvo.

Hrvatska je po pitanju gospodarenja otpadom i kružnog gospodarstva izložena znatnim ekološkim i gospodarskim problemima, a osim toga je u osjetnome zaostatku u usporedbi s ostalim državama članicama Europske unije. U Hrvatskoj se još uvijek odlaže 77% komunalnog otpada (1,6 mil. t), od čega 37,6% otpada na biootpad, dok stopa recikliranja iznosi samo 21%, a udio odvojeno prikupljenog otpada 26%. Novi europski propisi, međutim, nalažu da do 2025. godine stopa recikliranja komunalnog otpada iznosi minimalno 55%, dok bi do 2030. taj postotak trebao porasti na 60%. Hrvatska zaostaje i na tržištu za sekundarne sirovine, kod obrade biootpada, građevinskog otpada, otpadnog mulja, opasnog i medicinskog otpada. Osim toga, još uvijek nedostaje svijest o održivom korištenju resursi, a i energetska oporaba otpada ne pripada ustaljenoj praksi.

Cilj projekta je održiv prijenos znanja i tehnologija. Na taj bi način trebali nastati pozitivni uvjeti i strukture te svijest o modernim tehnologijama zaštite okoliša i klime u Hrvatskoj. Spoj održivih aspekata zaštite okoliša kao i poduzetničke koristi, uvođenjem njemačkih tehnologija, kao i gospodarska rentabilnost u hrvatskim općinama doprinosi održivoj uspostavi struktura kružnog gospodarstva za Hrvatsku.

Prva faza projekta sadržavala je tri modula i trajala je od ožujka 2018. do kolovoza 2019. Druga faza projekta planirana je u drugom polugodištu 2021. godine. Dodatne informacije slijede.

Zemlje-sudionice