Opće informacije

Edukacija za energetskog menadžera u prosjeku traje od šest do osam mjeseci te uključuje cca. 150 nastavnih sati od 60 minuta.

© Getty Images/Hero Images

Uvjeti za stjecanje međunarodno priznatog certifikata (na hrvatskom i engleskom) European EnergyManager su:

sudjelovanje u radionicama (pohađanje min. 80% predavanja) i samostalno učenje na internetskom portalu

 • uspješno polaganje pismenog ispita
 • izrada energetskog koncepta/završnog rada
 • predstavljanjem rada pred stručnom komisijom
 • sudjelovanjem na elektronskom forumu

Prednost za tvrtku – ušteda energije i smanjenje troškova

Prednost za sudionika – stjecanje certifikata sukladno međunarodnim standardima

Obavezni sadržaji

Edukacijski program obuhvaća širok spektar tema za koji je potreban interdisciplinarni, visokokvalificirani tim trenera. Veliki izazov za trenere predstavlja rad sa standardiziranom dokumentacijom koju nalaže EUREM i koja se prilagođava pojedinim zemljama.

Zadani kurikulum koji se dopunjuje drugim temama specifičnim za pojedine zemlje obuhvaća sljedeće sadržaje:

 1. Grijanje, geotermalno zagrijavanje, procesna toplina, para i rekuperacija topline
 2. Rasvjeta, komprimirani zrak, električni pogoni
 3. Zakonodavni okvir, trgovina energijom, trgovina emisijama, projektni menadžment, isplativost, sustavi energetskog menadžmenta, ISO 50001
 4. Tehnike mjerenja, regulacije i upravljanja, upravljanje energetskim podatcima, Green IT
 5. Klimatizacija, ventilacijska i rashladna tehnika, kogeneracijska postrojenja
 6. Energetske potrebe zgrada, energetski učinkovite zgrade
 7. Sunčeva energija i energija iz biomase

PRIJAVA