Vel 26

Primjena zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, svaki obveznik je dužan najkasnije do kraja tekuće godine donijeti program godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe za sljedeću kalendarsku godinu te isti program provesti, odnosno jednom godišnje sudjelovati na edukaciji. 

Cilj

Upoznati obveznike primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s mjerama koje su dužni provoditi te s ostalim obvezama koje imaju u provedbi istog Zakona.

Ciljna skupina

Obveznici primjene ovog Zakona su ne samo kreditne, financijske, investicijske institucije, već i obrtnici, samostalne djelatnosti te trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti zastupnika ili posrednika u osiguranju, ovlašteni mjenjači, priređivači igara na sreću, osobe koje se bave iznajmljivanjem sefova, prometom plemenitih metala i dragog kamenja, trgovinom umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranjem ili provođenjem dražbi, posredovanjem u prometu nekretninama, revizori, vanjski računovođe, porezni savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici.

Sadržaj

Obveznici će na edukaciji biti upoznati na koji način je potrebno procijeniti rizik, provesti dubinsku analizu prethodno ulasku u poslovni odnos, tj. prije provođenja transakcije te u slučajevima kada ta dubinska analiza može biti pojednostavljena ili mora biti pojačana. Također, obveznici primjene biti će upoznati s obvezama koje se tiču dostavljanja obavijesti Uredu za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, o načinu na koji trebaju sastaviti politike, kontrole i postupke (tzv. interni akti) te o načinu vođenja evidencije i čuvanju podataka

Na kraju edukacije polaznicima će biti prezentirani i konkretni obrasci koje je potrebno popunjavati i čuvati.

Predavači

Iva Babić, odvjetnica

Petar Petrić, odvjetnik

Povratak na popis