European Energy Manager

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora provodi edukacijski program za osposobljavanje energetskih menadžera u sklopu projekta EUREM - European EnergyManager.