Uprava

Uprava Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore sastoji se od 16 članica i članova. Na njezinom čelu nalazi se predsjednik uprave. Predsjednik i članovi biraju se na rok od četiri godine.

© Getty Images/FangXiaNuo
Predsjednik upraveTvrtka
Ralf BlombergRWE Hrvatska d. o. o.
Potpredsjednici uprave
Mirsada KudrićRobert Bosch d. o. o.
Bernhard WodlDeutsche Lufthansa AG - podružnica Zagreb
Rizničar
Dr. Thomas SichlaZagrebačke otpadne vode d. o. o.
Zamjenica rizničara
Suzana Josipovićigr d. o. o.
Članovi uprave
Zrinka BokulićLaguna Novigrad d. d.
Richard BryceBayer d. o. o.
Daniel DaubHrvatski telekom d. d.
Mladen FogecUdruženje stranih ulagača u Hrvatskoj
Alexander GantenbrinkSlavonska bačvarija d. o. o.
Kristijan KovačKOVAČ & PARTNERI odvjetničko društvo
Medeja LončarSiemens d. d.
Robert MustačMesser Croatia Plin d. o. o
Michael MüllerRaiffeisenbank Austria d. d.
Bogdan TihavaAuto Hrvatska d. d.
Marjan VučakMeggle Hrvatska d. o. o.
Direktor
Sven Thorsten Potthoff Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora