Tim

Sjedište Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore nalazi se u Zagrebu. Njezin tim od 14-ero dvojezičnih zaposlenica i zaposlenika stoji vam na raspolaganju kao pouzdan partner pri ulasku na njemačko tržište.

Rukovodstvo & administracija

Sven Thorsten Potthoff

Direktor

Klaudia Oršanić Furlan

Voditeljica odjela za usluge, projekti

Theresa Franjić

Liaison to the Board & Institutions

Članovi & komunikacija

Marijana Ladan-Pelivanović

Članovi, organizacija događanja

Melita Maganić

Ljudski resursi, članovi

Marko Bašić

Odnosi s javnošću

Savjetovanje o tržištu & projekti

Klaudia Oršanić Furlan

Voditeljica odjela za usluge, projekti

Boris Marić

Poslovno savjetovanje, sajmovi

Pravo & porezi

Renata Benović

Financije & porezi

Romana Santovac Vodopivec

Financije i porezi, naplata potraživanja

Honorina Bekavac

Pravo

Marija Lovrić

Financije

Organizacija događanja & marketing

Karin Cikron

Organizacija događanja, odnosi s javnošću

Edukacija

Ramona Neuse

Skills Expert

Jelena Barukčić Jelečević

Edukacija i stručno usavršavanje

Daniela Buntak

Na rodiljnome dopustu

Letizia Licchetta

Edukacije i projekti

Sajmovi

Boris Marić

Poslovno savjetovanje, sajmovi