Tim

Sjedište Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore nalazi se u Zagrebu. Njezin tim od 14-ero dvojezičnih zaposlenica i zaposlenika stoji vam na raspolaganju kao pouzdan partner pri ulasku na njemačko tržište.

© Igor Šoban/PIXSELL

Rukovodstvo & administracija

Sven Thorsten Potthoff

Direktor

Klaudia Oršanić Furlan

Voditeljica odjela za usluge, projekti

Theresa Franjić

Asistentica direktora, opće informacije

Članovi & komunikacija

Marijana Ladan-Pelivanović

Članovi, organizacija događanja

Melita Maganić

Ljudski resursi, članovi

Marko Bašić

Odnosi s javnošću

Savjetovanje o tržištu & projekti

Klaudia Oršanić Furlan

Voditeljica odjela za usluge, projekti

Letizia Licchetta

Edukacije i projekti

Pravo & porezi

Renata Benović

Financije & porezi

Romana Santovac Vodopivec

Financije i porezi, naplata potraživanja

Honorina Bekavac

Pravo

Organizacija događanja & marketing

Karin Cikron

Organizacija događanja, odnosi s javnošću

Marijana Ladan-Pelivanović

Članovi, organizacija događanja

Edukacija

Ramona Neuse

Skills Expert

Letizia Licchetta

Edukacije i projekti

Daniela Buntak

Na rodiljnome dopustu

Jelena Barukčić Jelečević

Edukacija i stručno usavršavanje