Dualni sustav obrazovanja

U dualnome sustavu obrazovanja učenici su od početka školovanja zaposleni u tvrtkama u kojima usvajaju praktična znanja, a teorijsku nastavu pohađaju u strukovnim školama.

© iStock.com/kali9

Njemački model dualnog strukovnog obrazovanja posljednjih je godina pravi izvozni hit. Mnoge europske države prepoznale su u tom modelu učinkovit instrument za osiguranje kvalitetne i stručne mlade radne snage te njihovo što bolje uključivanje u tržište rada. I Hrvatska – suočena s visokom stopom nezaposlenosti mladih i manjkom stručnog kadra – se priključuje trendu, a među inicijatorima tih nastojanja je Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora.

No, što je zapravo dualno obrazovanje? Radi se o principu funkcioniranja dvaju partnera – s jedne strane škola, a s druge strane tvrtka dijele odgovornost o strukovnom obrazovanju mladih. Pritom naglasak leži na „učenju kroz rad“. Naime, u okviru dualnog sustava obrazovanja učenici su od početka školovanja zaposleni u tvrtkama u kojima tri do četiri dana u tjednu usvajaju praktično znanje. Teorijska se nastava izvodi jedan do dva dana u tjednu u strukovnim školama.

Na taj način učenici stječu obrazovanje po mjeri potreba tržišta rada. Činjenica da se više od dvije trećine mladih u Njemačkoj odlučuje na dualno obrazovanje, a da je stopa nezaposlenosti mladih u toj državi godinama najniža u Europskoj uniji, govori u prilog uspješnosti tog načina suradnje gospodarstva i obrazovanja.

Jasno je da njemački model dualnog sustava obrazovanja ne može u potpunosti biti preslikan na druge zemlje. Međutim, najvažniji elementi mogu pronaći svoje mjesto u njihovim obrazovnim sustavima, a ključnu ulogu u toj namjeri preuzimaju bilateralne komore.

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora (AHK) provodi pilot projekt Skills Expert s ciljem uvođenja, testiranja i vrednovanja rezultata dualnog strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj. Projekt financira Savezno ministarstvo za gospodarstvo i energiju (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi), kao i Udruženje njemačkih industrijskih i trgovinskih komora (DIHK). Pritom će se najprije „dualizirati“ zanimanja u sektorima trgovine i turizma, a kasnije i tehnička zanimanja. Fokus je stavljen na njemački standard, kao i na okvirne nastavne planove i ispitne pravilnike koji su na snazi u Njemačkoj. AHK bi srednje- i dugoročno u Hrvatskoj trebala savjetovati tvrtke za osposobljavanje, koordinirati suradnju sa strukovnim školama te obučavati mentore u tvrtkama te osigurati kontrolu kvalitete.

Također je važno učenicima i roditeljima ukazati na to da dualni sustav obrazovanja nije jednosmjerna ulica već ga se treba promatrati kao praktično orijentirani temelj za cjeloživotno učenje i istovremeno kao orijentaciju kod potrage za zanimanjem. Iako se radi o dugotrajnom procesu, uvođenje dualnog sustava obrazovanja prema njemačkim standardima trajno bi doprinijelo smanjenju jaza između očekivanja te potreba tvrtki i vještina učenika koji završavaju strukovne škole.