Lis 07 Do Lis 10

Smart City: Inovativna rješenja za održivi razvoj gradova u Hrvatskoj

Studijsko putovanje u Bavarsku

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora od 7. do 10 listopada 2019. organizira studijsko putovanje u Bavarsku na temu "Smart City: Inovativna rješenja za održivi razvoj gradova".

Teme:

 • E-mobilnost (električni automobili, autobusi i bicikli, uključujući infrastrukturu za punjenje električnih vozila)
 • Rješenja na području javnog putničkog prijevoza
 • Sustavi upravljanja prometom (poboljšanje prometne situacije, upravljanje prostorom za parkiranje, smanjenje onečišćenja zraka, Park & Ride sustavi)
 • Informacijska i komunikacijska tehnologija/IT rješenja za projekte pametnih gradova 
 • E-uprava/digitalizacija javne uprave: zaštita podataka, modernizacija državnih institucija 

Sadržaj programa:

 • Kroz posjete lokalnoj samoupravi, institucijama i tvrtkama te stručna predavanja i prezentacije primjera iz prakse sudionici iz Hrvatske stječu uvid u načine primjene suvremenih tehnologija na području pametnih gradova s naglaskom na e-mobilnost i e-usluge/digitalizacija javne uprave.
 • Prijevod s njemačkog na hrvatski je osiguran cijelo vrijeme trajanja putovanja.

Ciljna skupina: 

 • Lokalna i područna (regionalna) samouprava (županije, gradovi, općine)
 • Predstavnici javnog gradskog prijevoza
 • Arhitekti i projektanti koji se bave urbanim razvojem
 • Uvoznici/distributeri tehnologija i rješenja za održivi razvoj gradova  

Studijsko putovanje u okviru projekta "Bayern-Fit for Partnership" organizira se uz financijsku potporu Bavarskog državnog ministarstva gospodarstva, regionalnog razvoja i energetike i agencije Bayern International. Projekt u Njemačkoj provodi tvrtka em&s GmbH, a u Hrvatskoj Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora.

Prijavljeno je 18 sudionika iz Hrvatske.

Preuzimanja

Program putovanja

Povratak na popis