Ruj 12

Pravilan pristup u konfliktnim situacijama

Želite naučiti kako nastaju konfliktne situacije i kako se najbolje nositi njima? Kako izbjeći konflikte? Koje su najučinkovitije strategije za rješavanje konflikata?

Sadržaj

  • Što je konflikt?
  • Posljedice konflikata +/-
  • Vrste i razine konflikata
  • Najčešće strategije/stilovi - prednosti i nedostaci (izbjegavanje, povlačenje/popuštanje nametanje/natjecanje, kompromis, suradnja WIN-WIN)
  • Prevencija konflikata u organizacijama
  • Koje su konfliktne situacije s kojima se mi susrećemo u radu i kako ih rješavamo?

Ciljna skupina

Namijenjeno svima profilima polaznika koji žele saznati više o konfliktima, o različitim stilovima i načinima  rješavanja konflikata.

Predavačica

Elsy Vickov

Napomena: kotizacija uključuje dvije pauze za kavu, ručak i potvrdu o sudjelovanju. 

Povratak na popis