Program "Member2Member"

U sklopu programa "Member2Member" tvrtke-članice Komore nude drugim članovima posebne pogodnosti. Svi članovi Komore i njihovi zaposlenici imaju mogućnost korištenja ponuđenih usluga.

© Getty Images/LDProd

Želite li i vi sudjelovati u programu popusta za članove? Kontaktirajte nas!

Da biste koristili ponude, morate se identificirati kao član Komore.