Uprava Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore

Predsjednik uprave:

Nicolas Baron Adamovich

Slavonski hrast d.o.o.

Potpredsjednici uprave:

Ralf Blomberg

RWE Hrvatska d.o.o.

Dorotea Effenberger

Tahograf d.o.o.

Rizničar:

Pavo Djedović

LeitnerLeitner revizija d.o.o.

Zamjenica rizničara:

Suzana Josipović

igr d.o.o.

Članovi uprave:

Dr. Dino Dogan

 

Georg Eltz Vukovarski

Valamar Riviera d.d.

Peter Fuchs

Dr. Branimir Kampl

SANO -suvremena hranidba životinja d.o.o.

Kristijan Kovač

Kovač & Partneri odvjetničko društvo d.o.o.

Martin Norbert Missbrandt

Michael Müller    

Raiffeisenbank Austria d.d.

Robert Mustač

Messer Croatia Plin d.o.o.

Henning Tewes

RTL Hrvatska d.o.o.

Davor Tomašković

Hrvatski telekom d.d.

Marjan Vučak

Meggle Hrvatska d.o.o.

Direktor:

Sven Thorsten Potthoff

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora