Naš team

Igor Šoban/PIXSELL

 

Rukovodstvo & Administracija

Sven Thorsten Potthoff

Direktor

Klaudia Oršanić-Furlan

Direktorica DKIHK poslovne usluge d.o.o., Upravljanje projektima

Theresa Franjić

Asistentica direktora, opće informacije

Članovi & Komunikacije

Marijana Ladan-Pelivanović

Članovi, organizacija evenata

Melita Maganić

HR menadžment, članovi

Marko Bašić

Odnosi s javnošću

+385 1 6311 616
Pošaljite upit

Eventmanagement & Marketing

Karin Cikron

Events & PR

Marijana Ladan-Pelivanović

Članovi, organizacija evenata

Savjetovanje o tržištu & Projekti

Klaudia Oršanić-Furlan

Direktorica DKIHK poslovne usluge d.o.o., Upravljanje projektima

Davor Okičić

Savjetovanje o tržištu, sajmovi

Pravo & Porezi

Renata Benović

Financije & porezi

Romana Santovac Vodopivec

Financije i porezi, naplata potraživanja

Honorina Bekavac

Pravo

Edukacije i stručno usavršavanje

Daniela Buntak

Voditeljica odjela za edukaciju i stručno usavršavanje, sajmovi

Jan Ebben

Voditelj projekta dualno obrazovanje

Jelena Barukčić

Odjel za edukacije i stručno usavršavanje

Sajmovi

Davor Okičić

Savjetovanje o tržištu, sajmovi

Daniela Buntak

Voditeljica odjela za edukaciju i stručno usavršavanje, sajmovi