Reference

 • Agrofructus d.o.o.
 • Auto Hrvatska d.d.
 • BILLA d.o.o.
 • Brodosplit-Optimizacija i Ekologija d.o.o.
 • Ćurin nautika
 • Dukat d.d.
 • EKONERG
 • Gavrilović d.o.o.
 • Haix Obuća d.o.o.
 • Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o.
 • HP-Hrvatska pošta d.d.
 • Istarska pivovara d.o.o.
 • Jamnica d.d.
 • MIRO-PO d.o.o.
 • Naše klasje d.o.o.
 • Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.
 • Planetaris d.o.o.
 • Pliva Hrvatska d.o.o.
 • Podravka d.d.
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Vindija d.d.
 • Vivera d.o.o. (HIPP-Group)
 • Volumen metal d.o.o.
 • Zdenka - mliječni proizvodi d.o.o.

Edukacijski program "European EnergyManager - EUREM"

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora je od 2013. godine nositelj licence za provođenje edukacijskog programa za osposobljavanje energetskih menadžera u okviru projekta EUREM European EnergyManager.

Projekt EUREM je standardizirani edukacijski program na području energetske učinkovitosti koji se provodi u 30 zemalja. 

Godine 1999. Industrijska i trgovinska komora iz Nürnberga je inicirala EUREM provodeći prve treninge u Njemačkoj. Nakon toga u razdoblju od 2003. do 2005. u okviru projekta Europske unije IHK Nürnberg, Njemačko-portugalska industrijska i trgovinska komora, Energetski institut iz Londona i Gospodarska komora iz Beča razvili su projekt EUREM. 

Prvi edukacijski programi provedeni su 2004. u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Austriji i Portugalu, te 2008. godine u Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Poljskoj, Sloveniji, Španjolskoj i Češkoj. Deset od ovih 13 zemalja oformilo je 2009. godine konzorcij EUREM kako bi se projekt nastavio provoditi i nakon prestanka financiranja iz sredstava Europske unije.

Cilj projekta je osposobljavanje i edukacija stručnjaka, transfer znanja i tehnologije, razmjena iskustva i informacija te u krajnjem cilju povećanje konkurentnosti tvrtki. U okviru projekta EUREM do sada je osposobljeno preko 4.000 energetskih menadžera. Izobrazbom stručnjaka potiče se korištenje energetski učinkovitih tehnologija i ukupno pridonosi zaštiti okoliša. Iako je trening standardiziran te se u svim zemljama provodi prema zadanim metodama, on istodobno pruža dovoljno slobodnog prostora za prilagodbu specifičnostima pojedinih zemalja. Program je usmjeren prema tehničkom osoblju proizvodnih tvrtki. Glavni razlozi za implementaciju energetskog menadžera u pojedinim tvrtkama su razni. Iako neke tvrtke već nastoje primijeniti mjere za uštedu energije još uvijek postoje potencijali za smanjenje troškova u tom segmentu što na koncu rezultira jačanjem konkurentnosti tvrtke te pridonosi zaštiti okoliša.

Provedba

Edukacija za energetskog menadžera u prosjeku traje od šest do osam mjeseci te uključuje cca. 150 h á 60 minuta.

Energetskim menadžerom koji u konačnici stječe jedinstveni certifikat "European EnergyManager" postaje se:

 • sudjelovanjem na radionicama i samoučenjem na internetskom portalu
 • uspješnim polaganjem pismenog ispita
 • izradom energetskog koncepta
 • predstavljanjem rada pred stručnim žirijem
 • sudjelovanjem na elektronskom forumu

Obvezni sadržaji

Edukacijski program obuhvaća širok spektar tema za koji je potreban interdisciplinarni, visokokvalificirani tim trenera. Veliki izazov za trenere predstavlja rad sa standardiziranom dokumentacijom koju nalaže EUREM koja se prilagođava pojedinim zemljama.

Zadani kurikulum koji se dopunjuje drugim temama specifičnim za pojedine zemlje obuhvaća sljedeće sadržaje:

 1. Grijanje, geotermalno zagrijavanje, procesna toplina, para i rekuperacija topline;
 2. Rasvjeta, komprimirani zrak, električni pogoni;
 3. Zakonodavni okvir, trgovina energijom, trgovina emisijama, projektni menadžment, isplativost, sustavi energetskog menadžmenta, ISO 50001;
 4. Tehnike mjerenja, regulacije i upravljanja, upravljanje energetskim podatcima, Green IT;
 5. Klimatizacija, ventilacijska i rashladna tehnika, kogeneracijska postrojenja;
 6. Energetske potrebe zgrada, energetski učinkovite zgrade;
 7. Sunčeva energija i energija iz biomase.

Kontakt osoba

Daniela Buntak

Voditeljica odjela za edukaciju i stručno usavršavanje, sajmovi

+385 1 6311 617
Pošaljite upit
Download vCard

Raspored predavanja

Raspored predavanja