Samo za članove

Pristup podatcima o članovima komore, detaljne infomacije o programu događanja koja komora organizira za svoje članove, izvješćima o hrvatskom gospodarstvu agencije Germany Trade and Invest na njemačkom jeziku te pristup galeriji slika s različitih događanja omogućen je samo članovima Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore.

Ako ste već član komore prijaviti se možete ovdje.

Ako želite postati članom Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, više informacija pronaći ćete ovdje